Joga.

Joga jest starożytnym, klasycznym systemem filozoficznym, wywodzącym się z Indii. Joga nie jest religią, a filozofią życia. Opiera się na uniwersalnych prawdach, a nie na wierze. To rozwinięta w Indiach prastara wiedza na temat systemu ćwiczeń, które mogą poprawić jakość naszego życia.
Według hinduskiej mitologii - joga jest siłą witalną, przypisywaną Panu Słońca - Sziwie. Legenda podaje, że Pan Światła ofiarował jogę swej małżonce - Bogini Parwati. Dar ten miał zapewnić jej zdrowie, wieczną młodość, piękne ciało i dobre samopoczucie.
Najstarszymi znanymi świadectwami istnienia jogi są pochodzące z 2500 roku p.n.e figurki i pieczęcie przedstawiające postacie w pozycjach jogi, odkryte w Harappie nad Indusem i w Mohendżo Daro. Natomiast pierwszymi pisanymi źródłami mówiącymi o jodze są Wedy (w sanskrycie weda oznacza wiedzę), starożytne księgi indyjskie, których powstanie datuje się na XV wiek p.n.e.
Słowo joga, z sanskrytu yuj - oznacza scalanie, łączenie, jednoczenie, ale też powściągnięcie, powstrzymanie. Joga jest połączeniem ciała, umysłu i duszy, przy zachowaniu dyscypliny intelektu, emocji i woli, w ten sposób prowadząc do duchowej równowagi.
Jedną ze ścieżek jogi jest hatha-yoga, słowo hatha znaczy siła i składa się z dwóch członów: ha- słońce, tha- księżyc (symbolika jak yin i yang). Hatha joga zaleca surową dyscyplinę, aby odnaleźć jedność z bytem najwyższym. „Znajdźcie słońce, mówi joga, odkryjcie duszę. To właśnie znaczy hatha joga. Ha jest słońcem – Jaźnią. Tha – księżycem świadomości.Gdy obiektyw świadomości będzie doskonały i czysty, stanie się jasne, że jej rozświetlający blask to najgłębsza dusza. Dusza jest boska, niematerialna, doskonała i wieczna. Innymi słowy – nie umiera. Odkryj to, co nie umiera, a złudzenie na temat śmierci zostanie zdemaskowane. Jest to pokonanie iluzji” /B.K.S.Iyengar/. W naszym ciele słońce to dusza, a księżyc to umysł. Dusza nigdy się nie zmienia, natomiast umysł ma swoje zmiany, wzloty, upadki, nastroje. Hatha to łączenie ciała, duszy i umysłu, przy użyciu wysiłku i woli. Praca z ciałem jest punktem wyjściowym do pracy nad sobą. Hatha jogę rozumie się przeważnie tylko jako dwa z ośmiu stopni jogi, a mianowicie: asanę i pranajamę. Asana to pozycje jogiczne - "Asana to człon, który dyscyplinuje ciało i umysł do obserwacji i rozumienia, jak działa umysł. Daje zdrowie fizyczne i psychiczne i postawę ciała sprzyjające dalszym praktykom jogicznym w kierunku ustabilizowania i osiągnięcia dojrzałości umysłu" /B.K.S. i G.Iyengar/. Pranajama czyli ćwiczenia oddechowe - jej zadaniem jest oczyszczenie systemu nerwowego oraz reszty ciała z toksyn. Panowanie nad oddechem ściśle związane jest z kontrolą nad emocjami, wyciszeniem, zwróceniem zmysłów do wewnątrz i wsłuchiwaniem się w pracę własnego organizmu. Dodatkowo hatha joga obejmuje procesy oczyszczające krija. 
Joga klasyczna astanga składa się z ośmiu członów. Te osiem gałęzi jogi zostało opisanych przez Patandźalego w traktacie "Jogasutry" (I-III w n.e.) i są to: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhjana i samadhi (dyscyplina społeczna, dyscyplina indywidualna, ćwiczenia/pozycja ciała, kontrola oddechu, wycofanie zmysłów, koncentracja, medytacja, zjednoczenie/kontemplacja).
Jednym z najwybitniejszych współczesnych nauczycieli jogi jest B.K.S. Iyengar - Joga współczesna, zwana od twórcy metody jogą Iyengara, to joga postularna oparta na praktyce asan i oddechu, wyrosła na hatha jodze i pozostająca w przekazie Patandźalego.