certyfikat Joga Iyengara

Hatha joga.

Joga jest starożytnym, klasycznym systemem filozoficznym, wywodzącym się z Indii. Joga nie jest religią a filozofią życia. Opiera się na uniwersalnych prawdach, a nie na wierze. To rozwinięta w Indiach prastara wiedza na temat systemu ćwiczeń, które mogą poprawić jakość naszego życia.
Według hinduskiej mitologii - joga jest siłą witalną, przypisywaną Panu Słońca - Sziwie. Legenda podaje, że Pan Światła ofiarował jogę swej małżonce - Bogini Parwati. Dar ten miał zapewnić jej zdrowie, wieczną młodość, piękne ciało i dobre samopoczucie.
Najstarszymi znanymi świadectwami istnienia jogi są pochodzące z 2500 roku p.n.e figurki i pieczęcie przedstawiające postacie w pozycjach jogi, odkryte w Harappie nad Indusem i w Mohendżo Daro. Natomiast pierwszymi pisanymi źródłami mówiącymi o jodze są Wedy (w sanskrycie weda oznacza wiedzę), starożytne księgi indyjskie, których powstanie datuje się na XV wiek p.n.e.
Słowo joga, z sanskrytu yuj - oznacza scalanie, łączenie, jednoczenie, ale też powściągnięcie, powstrzymanie. Joga jest połączeniem ciała, umysłu i duszy, przy zachowaniu dyscypliny intelektu, emocji i woli, w ten sposób prowadząc do duchowej równowagi.
Jedną ze ścieżek jogi jest hatha-yoga, co oznacza: ha- słońce, tha- księżyc. „Znajdźcie słońce, mówi joga, odkryjcie duszę. To właśnie znaczy hatha joga. Ha jest słońcem – Jaźnią. Tha – księżycem świadomości.Gdy obiektyw świadomości będzie doskonały i czysty, stanie się jasne, że jej rozświetlający blask to najgłębsza dusza. Dusza jest boska, niematerialna, doskonała i wieczna. Innymi słowy – nie umiera. Odkryj to, co nie umiera, a złudzenie na temat śmierci zostanie zdemaskowane. Jest to pokonanie iluzji” /B.K.S.Iyengar/. W naszym ciele słońce to dusza, a księżyc to umysł. Dusza nigdy się nie zmienia, natomiast umysł ma swoje zmiany, wzloty, upadki, nastroje. Hatha to łączenie ciała, duszy i umysłu, przy użyciu wysiłku i woli. Jest to system ćwiczeń psychofizycznych, opartych na pracy z ciałem - asany i oddechem - pranayama.