jogena  cittasya  padena  vaćam
malam  śarirasya  ća  vaidyakena
yopakarottam  pravaram  muninam
patańjalim  pranjaliranato'smi

abahu  purusakaram
śankha  ćakrasi  dharinam
sahasra  śirasam  śvetam
pranamami  patanjalim​

Złóżmy pokłon najszlachetniejszemu z mędrców Patańdżalemu,
który obdarzył nas jogą dla spokoju i świętości umysłu,
gramatyką dla jasności i czystości mowy
oraz medycyną dla doskonałego zdrowia.

Oddajmy cześć Patańdżalemu, wcieleniu Adiśeszy,
którego górna część ciała ma kształt człowieczy,
dzierżącemu w dłoniach czakrę i konchę,
z głową ukoronowaną tysiącgłową kobrą.