Tajemnicze słowa na sesji ... Poniżej słowniczek do podstawowych asan - pozycji. Nazwy asan w sanskrycie (język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii) z tłumaczeniem "na nasze"