Regulamin

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

1)    Zajęcia trwają 1,5 godziny. Sesja jogi stanowi całość - należy być punktualnym i uczestniczyć w całości. Przyjdź ok. 10 - 15 min przed zajęciami.
2)    Ćwiczymy boso w stroju sportowym, wygodnym, nie krępującym ruchów.
3)    Przed zajęciami nie należy jeść (obfity posiłek 2-3 godz. przed zajęciami, a lekki posiłek min. godzinę przed zajęciami). Po zajęciach można pić, a z posiłkiem należy odczekać min. pół godziny. W trakcie zajęć nie należy pić (nie dotyczy osób z cukrzycą) oraz jeść (jak również żuć gumę).
4)    Nie wolno praktykować po długim pobycie na słońcu, w saunie czy w solarium, pod wpływem silnych leków, narkotyków czy alkoholu, po dużym wysiłku fizycznym.
5)    Przed ćwiczeniami należy opróżnić pęcherz moczowy.
6)    Przed zajęciami należy wyłączyć telefon komórkowy.
7)    Uczestnik zajęć oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na uczestnictwo w zajęciach. Ewentualne niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. Osoby mające wątpliwości czy mogą uczestniczyć w zajęciach ze względu na swój stan zdrowia, oraz osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi winny wcześniej skonsultować się z lekarzem. Praktykujący biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Nie ponoszę odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
8)    Należy zgłosić przed zajęciami menstruację, gdyż niektórych ćwiczeń nie należy wykonywać podczas okresu.
9)    Należy zgłosić ciążę! – można brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i z pisemną zgodą lekarza.
10)    Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
11)    W czasie wykonywania asan oddychamy nosem i nie należy wstrzymywać oddechu.
12)    Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zaleceń nauczyciela, oraz dostosować rodzaj i intensywność zajęć do swoich możliwości i stanu zdrowia (nie trwaj na siłę w pozycji, np.jeśli masz problemy z oddychaniem, lub robi ci się niedobrze, itp.). W przypadku pogorszenia się samopoczucia w trakcie zajęć (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, itp.) należy to zgłosić niezwłocznie. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela dotyczących wykonania konkretnego ćwiczenia oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
13)    Należy utrzymywać higienę osobistą (dbać o czystość skóry, włosów i paznokci, a stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów tylko o niemocnych zapachach, nie stosować olejków czy tłustych balsamów do ciała). Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do osuszania ciała.
14)    Klub udostępnia sprzęt do ćwiczeń. Należy go używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod okiem nauczyciela. Ze względów higienicznych zalecam posiadanie własnej maty. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami bezwzględnie zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
15)    Należy zachować ciszę i nie zakłócać przebiegu zajęć. Wszelkie pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach.
16)    Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
17)    Utrzymuj na sali porządek w trakcie ćwiczeń, a po zakończeniu zajęć odłóż pomoce na swoje miejsce.
18)    Osoby, które zniszczą sprzęt bądź urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność pieniężną za wyrządzone szkody.
19)    Zabrania się rejestrowania obrazu lub dźwięku bez zgody nauczyciela.
20)    Pieniądze i inne cenne przedmioty lepiej zabrać ze sobą na salę. Za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione na sali, jak również w szatni, na korytarzu, czy gdziekolwiek poza salą - nie odpowiadam.
21)    Klub nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie. Osoba  ćwicząca  samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
22)    Uczestnicy korzystają z usług Joga Klubu na własną odpowiedzialność. Joga Klub i ja nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
23) Rezerwacja miejsca jest jednoznaczna z akceptacją zasad rezerwacji i regulaminu Klubu.