W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów dotyczących ochrony Twoich danych osobowych RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) Joga Klub informuje, co następuje.
Twoje dane służą Klubowi do kontaktu związanego ze świadczeniem usług przez Joga Klub. Są przetwarzane w związku z rezerwacją miejsca na zajęcia, dokonywaniem płatności za zajęcia i wystawianiem dokumentów księgowych, w celach informacyjnych i marketingowych własnych usług, oraz dla celów podatkowych, jak również ze względu na dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne.
Twoje dane przechowujemy tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania powyższych celów lub do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twój sprzeciw nie ma wpływu na przechowywanie przez nas danych w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania lub usunięcia, oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podanie przez Ciebie danych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest warunkiem świadczenia dla Ciebie usług przez Joga Klub.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. Twoje dane nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim.
Zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres: zuzia.om@interia.pl
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.