Kurs jogi dla początkujących.

Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z jogą, które dotychczas nie miały do czynienia z JOGĄ Iyengara. Nie trzeba mieć żadnego przygotowania ani szczególnej kondycji fizycznej. Sprawność i siła przychodzą w miarę praktyki. Każdy wykonuje asany według swoich możliwości.

Kurs polecam jako jogę dla kręgosłupa. 

Profesjonalny sprzęt do praktyki jest dostępny na sali (w cenie kursu korzystamy z mat, pasków, wałków, krzeseł, klocków, koców, drabinek, makaronów, listew, lin, itd.). Wystarczy wygodny strój (ćwiczymy boso).

_____________________________________________________________

KURS 2

Warunki kursu: 

Kurs obejmuje 10 zajęć (zajęcia 1,5 godzinne 1 raz w tygodniu).

Termin kursu: zaczynamy od 23 września 2022r.  -  w piątki w godz. 18.00 – 19.30. Cena kursu: 400 zł. 

Zapisy pod nr tel. 503 868 405  i rezerwacja miejsca po wpłacie zaliczki w wys. 200 zł  najpóźniej do 16 września br. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłaty zaliczki. Brak zaliczki w w/w terminie spowoduje anulowanie zapisu.

Zaliczka w wys. 200 zł płatna jest przelewem na konto: Zuzanna Adamus, ul.Klonowa 7, 34-120 Andrychów, nr: 09102014330000120200180398. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków kursu i nie podlega zwrotowi. Koszt całego kursu płatny jest z góry, tj. reszta kwoty 200 zł do zapłacenia przed pierwszymi zajęciami kursu (na miejscu gotówką lub na konto - tytuł przelewu: opłata za kurs jogi), również nie podlega zwrotowi.

Ewentualne nieobecności na kursie należy zgłosić SMSem na nr tel. 503868405 najpóźniej w dniu zajęć tj. w czwartek do godziny 9.00. Wówczas można je odrobić na innych zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w ilości MAX 2 zajęcia, w CZASIE TRWANIA KURSU (reszta niewykorzystanych zajęć przepada). Niestawienie się na uzgodniony termin spowoduje przepadek możliwości odrobienia. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć.
Jeśli zajęcia kursu przypadną w dzień wolny od pracy z mocy ustawy, lub nie odbędą się z winy Joga Klubu, kurs zostanie przedłużony o nieodbytą ilość zajęć.
Uwaga: W kursie nie mogą brać udziału kobiety w ciąży (ze względu na specyfikę zajęć). Ponadto, przy poważniejszych problemach zdrowotnych, przed zapisaniem się na kurs, należy skonsultować się ze swoim lekarzem.

Przed zapisaniem się na kurs proszę zapoznać się z Regulaminem (pod linkiem http://www.joga-klub.pl/zajecia/regulamin ).

Zastrzega się możliwość odwołania kursu w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników  - wówczas prowadzący zaproponuje inny termin zajęć, tj.inną grupę w tygodniu, i w ramach wpłaconej zaliczki przysługuje karnet na 4 zajęcia (ważny 28 dni).

Jeśli chcesz fakturę, to koniecznie poinformuj mnie o tym przed zakupem (przelewem). Zgodnie z nowymi przepisami, po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury.


_________________________________________________________________

KURS 1

Warunki kursu :

Kurs obejmuje 10 zajęć (zajęcia 1,5 godzinne 1 raz w tygodniu).

Termin kursu: zaczynamy od 7 września 2022r.  -  w środy w godz. 17.00 – 18.30. Cena kursu: 400 zł. 

Zapisy pod nr tel. 503 868 405  i rezerwacja miejsca po wpłacie zaliczki w wys. 200 zł  najpóźniej do 2 września br. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłaty zaliczki. Brak zaliczki w w/w terminie spowoduje anulowanie zapisu.

Zaliczka w wys. 200 zł płatna jest przelewem na konto: Zuzanna Adamus, ul.Klonowa 7, 34-120 Andrychów, nr: 09102014330000120200180398. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków kursu i nie podlega zwrotowi. Koszt całego kursu płatny jest z góry, tj. reszta kwoty 200 zł do zapłacenia przed pierwszymi zajęciami kursu (na miejscu gotówką lub na konto - tytuł przelewu: opłata za kurs jogi), również nie podlega zwrotowi.

Ewentualne nieobecności na kursie należy zgłosić SMSem na nr tel. 503868405 najpóźniej w dniu zajęć tj. w czwartek do godziny 9.00. Wówczas można je odrobić na innych zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w ilości MAX 2 zajęcia, w CZASIE TRWANIA KURSU (reszta niewykorzystanych zajęć przepada). Niestawienie się na uzgodniony termin spowoduje przepadek możliwości odrobienia. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć.
Jeśli zajęcia kursu przypadną w dzień wolny od pracy z mocy ustawy, lub nie odbędą się z winy Joga Klubu, kurs zostanie przedłużony o nieodbytą ilość zajęć.
Uwaga: W kursie nie mogą brać udziału kobiety w ciąży (ze względu na specyfikę zajęć). Ponadto, przy poważniejszych problemach zdrowotnych, przed zapisaniem się na kurs, należy skonsultować się ze swoim lekarzem.

Przed zapisaniem się na kurs proszę zapoznać się z Regulaminem (pod linkiem http://www.joga-klub.pl/zajecia/regulamin ).

Zastrzega się możliwość odwołania kursu w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników  - wówczas prowadzący zaproponuje inny termin zajęć, tj.inną grupę w tygodniu, i w ramach wpłaconej zaliczki przysługuje karnet na 4 zajęcia (ważny 28 dni).

Jeśli chcesz fakturę, to koniecznie poinformuj mnie o tym przed zakupem (przelewem). Zgodnie z nowymi przepisami, po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury.