Kurs jogi dla początkujących -  polecany jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z jogą, które dotychczas nie miały do czynienia z jogą metodą B.K.S. Iyengara. Nie trzeba mieć żadnego przygotowania ani szczególnej kondycji fizycznej. Sprawność i siła przychodzą w miarę praktyki. Każdy wykonuje asany według swoich możliwości. Kurs polecam jako jogę dla kręgosłupa. Profesjonalny sprzęt do praktyki jest dostępny na sali (w cenie kursu korzystamy z mat, pasków, wałków, krzeseł, klocków, koców, drabinek, makaronów, listew, lin, itd.). Wystarczy wygodny strój (ćwiczymy boso).
_______________________________________________________________________________________

Kursy jogi dla początkujących w 2024 roku:


1. kurs CZWARTKOWY

Start (czyli pierwsze zajęcia) 4 stycznia 2024, zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, w czwartki, w godz. 17.00-18.30.  Kurs liczy 10 zajęć, zajęcia trwają 1,5 godz.  
Od podstaw przerabiamy podstawowe asany, a pod koniec uczymy się najprostszych wariantów asan odwróconych. 

Nabór na kurs trwa najpóźniej do dnia 15 grudnia br., a zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr 503868405. Zajęcia mają kameralny charakter w związku z tym ilość miejsc jest ograniczona.

Cena kursu 430 zł. Po zapisaniu się wymagana jest od razu wpłata zaliczki 200 zł. Wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w razie braku takiej wpłaty osoba jest usuwana z listy uczestników.
Zaliczka w wys. 200 zł płatna jest gotówką lub przelewem na konto: Zuzanna Adamus, ul.Klonowa 7, 34-120 Andrychów, nr: 09102014330000120200180398.  Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków kursu i nie podlega zwrotowi. Koszt całego kursu płatny jest z góry, tj. reszta kwoty 230do zapłacenia przed pierwszymi zajęciami kursu (na miejscu lub na konto - tytuł przelewu: opłata za kurs jogi), również nie podlega zwrotowi.

Ewentualną nieobecność na kursie należy zgłaszać SMSem na nr tel.503868405 najpóźniej do godziny 9.00 dnia kursowego (tj. w czwartek do g.9.00). Wówczas można ją odrobić na innych zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - w ilości maksymalnie 1 zajęcia, w czasie trwania kursu. Nie stawienie się na uzgodniony termin spowoduje przepadek możliwości odrobienia. Reszta niewykorzystanych zajęć przepada.  Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć. Jeśli zajęcia kursu przypadną w dzień wolny od pracy z mocy ustawy, lub nie odbędą się z winy Joga Klubu, kurs zostanie przedłużony o nieodbytą ilość zajęć.

Uwaga: W kursie nie mogą brać udziału kobiety w ciąży (ze względu na specyfikę zajęć). Ponadto, przy poważniejszych problemach zdrowotnych, przed zapisaniem się na kurs, należy skonsultować się ze swoim lekarzem.

Zapoznaj się z regulaminem zajęć - tutaj

Zastrzega się możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wyprzedania miejsc.
Zastrzega się możliwość odwołania kursu w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników  - wówczas w zależności od ilości uczestników:  albo zajęcia będą odbywać się w tym terminie i będą miały charakter otwartej grupy ogólnej, a nie zamkniętego kursu, albo prowadzący zaproponuje inny termin zajęć tj. inną grupę ogólną w tygodniu, i w obu przypadkach w ramach wpłaconej zaliczki będzie przysługiwał karnet na 4 wejścia (ważny 28 dni). O karnetach można przeczytać - tutaj

Jeśli chcesz fakturę, to koniecznie poinformuj mnie o tym przed zakupem (przelewem). Zgodnie z nowymi przepisami, po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury.