JOGA dla KRĘGOSŁUPA *   - część pierwsza -  w piątki g. 17.00-18.30, począwszy od 5 lipca przez 4 kolejne piątki.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr 503868405 do 24 czerwca. Zajęcia mają kameralny charakter w związku z tym ilość miejsc jest ograniczona.

Koszt części pierwszej 250 zł. Po zapisaniu się wymagana jest wpłata zaliczki 50 zł. Zaliczka płatna jest w dniu zapisu przelewem na konto: Zuzanna Adamus, ul.Klonowa 7, 34-120 Andrychów, nr: 09102014330000120200180398.  
Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją podanych warunków i nie podlega zwrotowi.
Reszta kwoty 200 zł jest do zapłacenia przed pierwszymi zajęciami (na miejscu lub na konto), również nie podlega zwrotowi.

W ramach wpłaty 250 zł otrzymuje się karnet na 4 wejścia na 4 kolejne następujące po sobie piątki.
Jedne zajęcia w razie potrzeby można odwołać, w tym celu należy zgłosić swoją nieobecność SMSem na nr tel.503868405 najpóźniej do godziny 9.00 dnia odwoływanych zajęć. Wówczas można ją odrobić na innych zajęciach grup ogólnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w czasie ważności karnetu. Nie stawienie się na uzgodniony termin spowoduje przepadek możliwości odrobienia. Reszta niewykorzystanych zajęć przepada. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
Jeśli zajęcia kursu przypadną w dzień wolny od pracy z mocy ustawy, lub nie odbędą się z winy Joga Klubu (nieobecność prowadzącego), to karnety zostaną przedłużone o nieodbytą ilość zajęć.

Uwaga: W kursie nie mogą brać udziału kobiety w ciąży (ze względu na specyfikę zajęć). Ponadto, przy poważniejszych problemach zdrowotnych, przed zapisaniem się, należy skonsultować się ze swoim lekarzem.

Zapoznaj się z regulaminem zajęć.

Zastrzega się możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wyprzedania miejsc.
Zastrzega się możliwość odwołania zajęć w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników  - wówczas prowadzący zaproponuje inny termin zajęć tj. inną grupę ogólną w tygodniu, na której realizowany będzie program jogi dla kręgosłupa.

Jeśli chcesz fakturę, to koniecznie poinformuj mnie o tym przed zakupem (przelewem). Zgodnie z nowymi przepisami, po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury.

* JOGA dla KRĘGOSŁUPA
- jeśli masz problemy z kręgosłupem, budzisz się z bólem kręgosłupa, plecy bolą po długim siedzeniu w pracy,
lub dużo czasu spędzasz przed komputerem lub za kierownicą i zaczynasz się garbić,
albo po prostu chcesz zadbać o kręgosłup,
- zajęcia te działają na cały organizm, ale asany dobiera się je ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa, bo to praca kręgosłupa w różnych kierunkach pozwala mu pozostać giętkim i zdrowym, ale ćwiczenia mają działanie wzmacniające i uelastyczniające nie tylko kręgosłup, bo często problemy z kręgosłupem związane są ze słabo rozwiniętymi mięśniami pośladkowymi i tylną część ud (co utrudnia siady z prostymi plecami i powoduje bóle kręgosłupa), ponadto zdrowy kręgosłup to nie tylko prawidłowa postawa ciała, ale również właściwa praca serca i sprawny obieg krwi, układ oddechowy i nerwowy.